THÉP KHÔNG GỈ

  • STAINLESS STEEL

    THÉP KHÔNG GỈ

    Thành phần hóa học của thép không gỉ martensitic được đặc trưng bởi việc bổ sung các nguyên tố như molypden, vonfram, vanadi và niobi trên cơ sở kết hợp thành phần khác nhau của 0,1% -1,0% C và 12% -27% Cr.