MILLED FLAT BAR

  • MILLED FLATS

    HÀNG TRIỆU

    ỨNG DỤNG: Thanh phẳng được phay dùng cho khuôn đột, dao, khuôn vít, khuôn Trung Quốc. Ưu điểm: Dòng sản phẩm này giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả cho các nhà sản xuất