CÁC KHỐI SAW THÔNG TƯ

  • CIRCULAR SAW BLANKS

    CÁC KHỐI SAW THÔNG TƯ

    ỨNG DỤNG: KHỐI SAW CỔ TRÒN dùng để chế tạo lưỡi cưa vòng để cắt các vật liệu khác nhau Ưu điểm: Lưỡi cưa đĩa có thể giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất.