KIẾN THỨC SHREDDER

  • SHREDDER KNIVES

    KIẾN THỨC SHREDDER

    Đặc điểm: dao máy hủy thường có hình dạng vuông hoặc tròn, dao máy hủy có độ cứng 52 đến 59 HRC, độ cứng thấp hơn được khuyến nghị cho các vật liệu có phụ gia xử lý nhiệt kim loại được thực hiện trong một lò điều khiển bằng máy tính đặc biệt, các thành phần khác cho máy nghiền: dao stato an