THÉP TỐC ĐỘ CAO

  • HIGH SPEED STEEL

    THÉP TỐC ĐỘ CAO

    Thép TỐC ĐỘ CAO đã được đặt tên để thể hiện khả năng chống lại sự hóa mềm ở nhiệt độ cao, do đó duy trì một lưỡi cắt sắc bén khi vết cắt nặng và tốc độ cao. Chúng là loại hợp kim cao nhất trong tất cả các loại thép công cụ.