Việc làm

Tuyển dụng nhân tài

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm các đại diện bán hàng có kinh nghiệm, dựa trên hoa hồng để tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; tất cả các lãnh thổ có sẵn trên khắp Globle. Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu trực tiếp của nhà máy. Các bạn quan tâm vui lòng liên hệ theo địa chỉ  histar@yshistar.com

04
03
01